افتخارآفرینان المپیاد ریاضی کشوری مرحله اول

افتخارآفرینان المپیاد ریاضی کشوری مرحله اول

ادعا نمی کنیم که بهترینیم.....       اما خرسندیم که بهترینها ما را برگزیدند.

سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستان وسرکار خانم سوادیان معلم پرتلاش پایه ششم ،

این موفقیت و افتخارآفرینی در المپیاد ریاضی کشوری را به شما و خانواده ی بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.

از طرف پرسنل دبستان