بازدید مسئولین محترم از عملکرد دبستان

بازدید مسئولین محترم از عملکرد دبستان

امروز مهرآیینی ها افتخار داشتند تا میزبان مسئولین و کارشناسان استانی

  و هیئت همراه باشند و ایشان

به جهت رعایت دقیق موارد بهداشتی ، تغذیه ،پخش شیر و آموزشی

از عملکرد دبستان تقدیر و تشکر نمودند.

جناب آقای نورانی کارشناس مسئول شیر مدارس اداره کل آموزش و پرورش

جناب آقای پورملائی کارشناس شیر مدارس ناحیه یک

خانم مهندس موسوی کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

جناب آقای مهندس کریمی مسئول فنی شرکت پگاه گیلان

خانم تهیدست نماینده استانداری