جشن بازگشایی مدرسه اول مهر(سال تحصیلی 95-94)

جشن بازگشایی مدرسه اول مهر(سال تحصیلی 95-94)

امروز مهرآیینی ها افتخار میزبانی مسئولین،

مدیرکل اموراقتصاد و دارایی جناب آقای ملائی پور،

و ریاست محترم ناحیه یک رشت  جناب آقای نجیب و هیئت همراه را داشتند.

 

 

دلمان می خواهد با نسیم سحری

شاخه ای از گل یاس

بوته ای از گل مریم

بغلی از گل سرخ

همه را دسته کنیم

برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید

تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوستند

 

لحظه لحظه هایتان همواره در سایه سار پروردگار باری تعالی سرشار از خیر و برکت باد.
 

از طرف مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهر آیین