برگزاری جلسه تخصصی آموزشی و انجمن اولیای دبستان

برگزاری جلسه تخصصی آموزشی و انجمن اولیای دبستان

 

به پاس حضور ارزشمند شما اولیای عزیز در اولین جلسه تخصصی آموزشی و انجمن اولیای دبستان بسیار سپاسگزاریم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین