جشن روز كودك

جشن روز كودك

به مناسبت هفته جهاني كودك مراسم هاي ويژه اي در دبستان برگزار گرديد.

نقاشي كودك مدرسه و خانواده

دل نوشته آرزو ها

رفتن به جشنواره فيلم در خاتم انبيا

جشن هاي ويژه در حياط مدرسه