تقدیر از افتخارآفرینان مهرآیینی در جشنواره جابربن حیان

تقدیر از افتخارآفرینان مهرآیینی در جشنواره جابربن حیان

توفیق ورود به دروازه های علم و دانش بی شک در سایه تلا ش و جهد در کسب دانش خواهد بود

امروز ما نیز به نوبه خود کسب این موفقیت را به شما رهجویان مسیر علم و تعلم تبریک عرض می نماییم

و به پاس تلا ش و کوشش دانشمندان کوچک مهرآیینی 

و خانواده های فرهیخته شان جشن سپاسگزاری را برپا می نماییم.

حضور ارزشمند مسئولین و مدعوین محترم زینت بخش جشن ما بود.

جناب آقای نجیب ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

جناب آقای ایزدیار ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

جناب آقای امیدی معاونت محترم آموزش ابتدایی ناحیه یک رشت

جناب آقای دکتر سید کمال حسین پور رییس گروههای آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان

جناب آقای حبیب زاده مشاور دبستان