بازدید مدیر کل اداره آموزش و پرورش از مهرآیین

بازدید مدیر کل اداره آموزش و پرورش از مهرآیین

حال و هوای فروردین دبستان مهرآیین با بازدید سرزده ی مدیرکل استان، جناب آقای حاجتی بهاری تر از هر زمان شد.

یک دسته گل زیبا هدیه جناب آقای حاجتی به مناسبت سربلندی دبستان در تمامی مراحل

و تبریکات ویژه به مناسبت روز زن بوده است.

تشریف فرمایی این عزیزان را به دبستان مهرآیین خیرمقدم عرض می نماییم.

جناب آقای حاجتی مدیر کل محترم  آموزش و پرورش استان گیلان

جناب آقای جهانگيري مشاور محترم،

جناب آقای محمدزاده رئيس دفتر  ،

جناب آقای عليرضا نجيب مدير آموزش وپرورش ناحيه يك رشت ،

سيدرضا حسيني معاون پژوهش ونيروي انساني

ومريم انجم روز مسئول روابط عمومي