رتبه های برتر جشنواره ی جابربن حیان

رتبه های برتر جشنواره ی جابربن حیان

 آینده ی روشن با گام های کوچک از امروز آغاز می شود.

از تلاش و همت دخترانم در به دست آوردن و کسب رتبه های برتر در جشنواره ی جابربن حیان سپاسگزاریم.