همایش تجلیل از دانش آموزان جشنواره ی جابر

همایش تجلیل از دانش آموزان جشنواره ی جابر

- دانش آموزان مهرآیین روز گذشته افتخار این را داشتند تا در جشنواره ی سپاس، میزبان مسئولین

 آموزش و پرورش  اداره کل و استانی باشند.

-جناب آقای نجیب ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه یک

-سرکار خانم توبه معاونت محترم  آموزش ابتدایی ناحیه یک

-جناب آقای امیدی معاونت محترم آموزش و پرورش ناحیه یک

- جناب آقای پایگذار ریاست محترم بازرسی و ارزشیابی ناحیه یک

- جناب آقای علوی عضو شورای شهر کلانشهر رشت

- جناب آقای سید کمال حسین پور مسئول گروههای آموزشی

و دیگر عزیزانی که در گروههای آموزشی اداره کل و ناحیه به ما افتخار دادند.

شادترین روز برای پژوهشگران مهرآیین شرکت کننده در جشنواره جابربن حیان که به این مناسبت جشنی به

اتفاق خانواده های دانش آموزان در سالن پارک علم و فناوری استان برگزار شد.