اطلاعیه فراخوان و شرایط شركت در جشنواره تولید محتوای الكترونیكی

اطلاعیه فراخوان و شرایط شركت در جشنواره تولید محتوای الكترونیكی

در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و همچنین برنامه درسی ملی به تولید محتوای

چندرسانه‌ای متناسب با نیاز دانش‌آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع‌بخشی

به مراكز یادگیری توجه ویژه شده است.

 

رویكردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری،

زمینه‌سازی برای مشاركت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تكمیل و غنی‌سازی مواد،

منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتكارات معلمان و مربیان و دانش‌آموزان در طراحی،

ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند كه باید

آن‌ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

 جهت مشاهده ی اطلاعات بیشتر به آدرس سایت جهت ثبت نام www.roshd.ir مراجعه فرمایید.

 

اهداف برگزاری جشنواره

 1. توسعه و تعمیق فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی، یادگیری و تولید محتوای الكترونیكی
 2. ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی‌های معلمان، دانش‌آموزان، دانشجو معلمان و مدرسان در تولید مواد و رسانه‌های الكترونیكی یادگیری
 3. تولید مواد و رسانه‌های یادگیری متناسب با نیاز معلمان و دانش‌آموزان و استفاده از آن‌ها در فرآیند تدریس
 4. توامندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از مواد و رسانه‌های یادگیری، مراكز و منابع متنوع یادگیری
 5. ایجاد زمینه مناسب جهت تولید محتوای الكترونیكی خاص، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

شیوه اجراء

این جشنواره در مرحله اول به‌صورت استانی و مرحله دوم به‌صورت كشوری از میان محصولات برگزیده‌شده مرحله اول برگزار خواهد شد.

گروه‌های شركت‌كننده

 1. دانش‌آموزان
  • دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدائی
  • دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم
  • هنرجویان هنرستان‌های فنی، حرفه ای و كاردانش
  • تبصره : دانش‌آموزان شامل كلیه مدارس استثنایی، مدارس غیر دولتی و دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان نیز می‌شود
 2. معلمان (مربیان)*
  • آموزگاران و دبیران دوره ابتدائی ، و متوسطه اول و دوم
  • كلیه شاغلین مدارس استثنایی، غیردولتی و استعدادهای درخشان و...
  • هنرآموزان هنرستان‌های فنی؛ حرفه‌ای و كاردانش
  • مدرسان دانشگاه فرهنگیان
  • كلیه كاركنان آموزشی و اداری شاغل در ادارات مدارس عادی و استثنایی
  • * در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، «معلم» و «مربی» مترداف هم به كار رفته است.
 3. دانشجویان
  • دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
  • تبصره 1: دانش آموزان و معلمان و دانشجویان می توانند محصول خود را به صورت كار اشتراكی )دانش آموز، معلم، دانشجو، مدرس ( ارائه نمایند.
  • تبصره 2: معلمان مدارس غیردولتی پس از دریافت تائیدیه از مدرسه محل خدمت می توانند از طریق مدرسه محصول خود را در جشنواره شركت دهند.