تحویل کارت دانش آموزی

تحویل کارت دانش آموزی

به دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم

کارت دانش آموزی(شامل نام کاربری و رمز عبور) تحویل داده شد.

لطفادر حفظ و نگهداری کارت خود کوشا باشید.