گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از

بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و

ایثاربی وقفه آنان زمیـنه سازاستقرارسلامت اجتماعی و امنیت جامعه اسلامی است.

هفته نیروی انتظامی را به نگهبانان خستگی ناپذیر تبریک می گوییم.

تشکر از حضور محترم همكاران زحمتكش وخستگي ناپذير نيروي انتظامي جناب سرهنگ علی کلاته وجناب سروان محمد یاوری

جهت آموزش هاي ايمني به دانش آموزان در آغاز هفته نيروي انتظامي در مهرآیین