افتخار آفرینی ورزشکار مهرآیینی در رشته تکواندو

افتخار آفرینی ورزشکار مهرآیینی در رشته تکواندو

این افتخار بزرگ را به دانش آموز عزیزمان سپیناز بین آبادی وخانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.