پژوهش، چشمه ی زلال دانایی است

پژوهش، چشمه ی زلال دانایی است

انجام آزمایشات مختلف و هیجان انگیز

  توسط سرکار خانم دکتر عاطفه کاشف

اولیای دانش آموز نرگس قناد زاده

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.