۱۲ دی؛ روز نکوداشت شهر رشت

۱۲ دی؛ روز نکوداشت شهر رشت

شهر من شهر بهاران شهر رشت

شهر جنگل شهر خوبان شهر رشت

آسمانش ابرهای رنگ رنگ

هم زمستانش گلستان شهر رشت

کوچه ها پس کوچه های آشتی

خاطرات خوب باران شهر رشت

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.