تثبیت نشانه « و » برای دانش آموزان پایه اول

تثبیت نشانه « و » برای دانش آموزان پایه اول

تو جدول الفبا

هستم همیشه تنها

بچه ی خوب و باهوش

به حرف من بده گوش

دستم رو خط دراز نیست

دهان من که باز نیست

چه اول و چه آخر

وسط یا جای دیگر

همیشه به فکر خویشم

هیچ وقت عوض نمی شم

حالا من و شناختی؟

کدوم نشونه هستم؟

و هستم و و هستم

و هستم و و هستم

بدینوسیله مراتب سپاسگزاری خود را از شما اولیاء گرامی

دانش آموز رز آخشی  مدیریت محترم باشگاه طلایی که زمینه پذیرایی و بازدید از  مکان  ورزشی  را فراهم نمودید اعلام می دارم.

تداوم توفیق شما در عرصه خدمت رسانی به آحاد مردم را از خداوند متعال خواهانم.

مدیر دبستان دخترانه مهرآیین

 

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.