اطلاعیه مهم جشنواره جابربن حیان

اطلاعیه مهم جشنواره جابربن حیان

به اطلاع آن دسته از اولیایی که دانش آموزشان در  جشنواره جابربن حیان شرکت کرده اند می رسانیم

جهت رفع اشکال  جشنواره  با سرکار خانم کریمی ،می توانید روز چهارشنبه مورخ 19-10-97 از ساعت 12 الی 14 همراه 

با دفتر کارنما -تابلو و مواد نمایشی  به دبستان مراجعه فرمایید.

مواد نمایشی شامل پروژه های (مدل-نمایش-آزمایش و طراحی ساخت ) می باشد.

(برای پروژه های آزمایش و طراحی ساخت

علاوه بر موارد فوق داشتن گزارش کتبی الزامی می باشد .)