جشنواره زمستانه

جشنواره زمستانه

♫♫ زمستون خدا سرده دمش گرم
زمینو مثل یخ کرده دمش گرم
زمستون خدا سرده دمش گرم
زمینو مثل یخ کرده دمش گرم

 

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.