قابا توجه دانش اموزان راه یافته به منطقه مرحله ای جابربن حیان

قابا توجه دانش اموزان راه یافته به منطقه مرحله ای جابربن حیان

بدینوسیله به اطلاع می رساند  لطفا جهت داوری منطقه ای

روز شنبه مورخ  97/11/6  راس ساعت 15 عصر همراه با

تابلو و مواد آموزشی ، دفتر کارنما و گزارش کتبی با آمادگی کامل در دبستان حضور یابید.