اردوی علمی و پژوهشی برق لامع

اردوی علمی و پژوهشی برق لامع

روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10،

دانش آموزان پایه پنجم دبستان مهرآیین

جهت بازدید به کارخانه برق لامع شهر صنعتی رشت،

برای آموزش عملی و مشاهده ی مستقیم روش تولید انواع حوله رفتند.

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.