محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن کریم

هر كس براى كسب رضايت خدا

و آگاهى در دين قرآن بياموزد،

ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

برگزاری محفل انس باقرآن وهدیه کردن آن به شهدای انقلاب ونیز امام راحل