غبار روبی مزار شهدا

غبار روبی مزار شهدا

آنچه مهم است حفظ راه شهداست،

یعنی پاسداری از خون شهدا،این وظیفه اول ماست

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.