جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

 

روز دوشنبه 97/11/15 جلسه تخصصی

اولیا با آموزگار مربوطه در دبستان برگزار شد.

از حضور ارزشمند شما اولیای عزیز در جلسه ی تخصصی آموزشی دبستان بسیار سپاسگزاریم.