بازدید دانش آموزان از اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت

بازدید دانش آموزان از اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت

حضور دانش آموزان مهرآیینی  در اداره آموزش و پرورش

به پاس بزرگداشت ایام الله دهه فجر