مسابقه جهانی نقاشی سازمان بهداشت

مسابقه جهانی نقاشی سازمان بهداشت

با موضوع « مراقبت بهداشت اولیّه بر ای پوشش همگانی سلامت

با شعار سلامت برای همه توسط همه»

در سطح دانش آموزی، رده ی سنی 18- 8 سال با هدف بر خورداری تمامی افراد و جوامع از خدمات سلامت بدون تحمل های مالی آن برگزار می گردد.

شرایط براي شرکت در مسابقه
1
-دانش آموزان گروه های سنی 8 الی 18 سال می بایست آثار خود را به صورت طراحی یا نقاشی ارسال نمایند.

2- دانش آموزان می بایست از کاغذهای نقاشی در قطع A4 یا A3 برای کشیدن نقاشی استفاده کنند.
3- آثار نقاشی خود را از طریق پست به دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت و یا حوزه امور بین الملل
وزارت بهداشت ج.ا.ایران به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز پنج، بلوار ایوانک شرقی، ساختمان وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه دوازدهم (کدپستی: 1467664961 )و

یا صندوق پستی(1565- 14665) تهران ارسال کنید.
4- آخرين مهلت تحويل نقاشي ها به پست روز 26 بهمن ماه 1397مي باشد.

 داوری در مورد آثار دانش آموزان در پنج گروه سنی زیر انجام می گیرد.
الف : 8 و 9 سال    ب : 10 و 11 سال    پ : 12 و 13 سال   

سازمان جهانی بهداشت آثار برند گان و سایرین را به صاحبانش عودت نمی دهد.
 سازمان جهانی بهداشت حق استفاده از کارهای هنری دریافت شده را برای خود محفوظ می دارد.

طبق بخشنامه آموزش و پرورش به شماره 3701/24898/907،

مقام های اول تا پنجم به ترتیب ، 200 – 175 – 150 – 125 و 100 دلار به همراه لوح سپاس دریافت می نمایند.
 

لازم به ذکر است، فرم پیوست به طور کامل پر شده و به پشت نقاشي ها الصاق شود.

نقاشی ها ی بدون اطلاعات فوق از مسابقه حذف خواهند شد.

اطلاعات فوق باید به طور خوانا نوشته شود وترجیحاً تایپ شود.