اطلاعیه مسابقه دارت

اطلاعیه مسابقه دارت

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پدرانی که در

مسابقات دارت مجموعه مدارس مهرآیین

شرکت نموده اند می رساند که زمان برگزاری مسابقات دارت در مجموعه تفریحی قصر بازی

به شرح ذیل می باشد.

زمان: روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ  11/28  و   11/29

ساعت شروع مسابقه : راس ساعت 16/30

نکات قابل توجه برای شرکت کنندگان:

*لطفا نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در سالن حضوریابید.

*در صورت تاخیر یا عدم حضور از دور مسابقات حذف خواهید شد.

*جدول مسابقات متعاقبا از طریق سایت دبستان اعلام خواهد گردید.

ضمنا آن عده از والدین محترمی که در مسابقه ثبت نام ننموده اند،

در صورت تمایل می توانند تا روز چهارشنبه مورخ 97/11/24  درخواست شرکت خود در مسابقه را به دفتر دبستان اطلاع دهند.