افتخار آفرینی دانش آموزان مهرآیینی

افتخار آفرینی دانش آموزان مهرآیینی

را به مدیریت دبستان

و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.