اطلاعیه بسیار مهم در مورد برگزاری مسابقه دارت

اطلاعیه بسیار مهم در مورد برگزاری مسابقه دارت

قابل توجه اولیاء محترم،

طبق جدول گروه بندی زیر:

نفرات شرکت کننده گروه 1 (A) الی 9(A) رأس ساعت 16 عصر روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 در محل قصر بازی حضور به هم رسانند.

و نفرات شرکت کننده گروه 9(B) الی 16(B) رأس ساعت 18:45 عصر روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 محل قصر بازی حضور به هم رسانند.

آدرس محل برگزاری مسابقات: جاده رشت انزلی - مجموعه تفریحی قصر بازی