افتخار آفرینی و درخشش بی نظیر دانش آموز یسنا یکتایی

افتخار آفرینی و درخشش بی نظیر دانش آموز یسنا یکتایی

به مدیریت و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.