برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده پایه پیش دبستان

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده پایه پیش دبستان

روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 جلسه ی تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پیش دبستان با حضور استاد جبیب زاده در دبستان مهرآیین برگزار گردید.