جشنواره رشد

جشنواره رشد

چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

برای دانش اموزان پایه اول و چهارم و پنجم به نمایش گذاشته شد.