جشنواره زمستانه

جشنواره زمستانه

 

یادمان باشد با آمدن زمسـتان

اجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریم

 

تا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم …

 

 

 

لطفا برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک نمایید