برگزیدگان دومین دوره مسابقات دارت

برگزیدگان دومین دوره مسابقات دارت

- جناب آقای حامد حسن نژاد، واحد پسران (کسب مقام اول)

- جناب آقای محمدتقی وطن دوست، واحد پسران (کسب مقام دوم)

- جناب آقای امیر رحیمی، واحد دختران (کسب مقام سوم)

بدینوسیله از تلاش و کوشش های بی دریغ شما که با حضور ارزشمند خود در مسابقه دارت گرامی داشت دهه مبارک فجر حائز کسب مقام برتر گردیده اید کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

امید است با اتکا به درگاه خداوند متعال در کلیه شئون زندگی موفق و مؤید باشید

مدیران مجموعه مدارس مهرآیین

گزارش تصویری دومین دوره مسابقات دارت، گرامی داشت دهه مبارک فجر مجموعه مدارس مهرآیین