برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم

امروزسه شنبه مورخ 1397/12/07، جلسه تخصصی مشاوره توسط سرکار خانم دکتر تنها برای دانش آموزان پایه پنجم   برگزار گردید.

 

با تشکر ویژه از سرکار خانم دکتر تنها