برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه ششم

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه ششم

امروزچهار شنبه مورخ 1397/12/08، جلسه تخصصی مشاوره توسط سرکار خانم دکتر تنها برای دانش آموزان پایه ششم برگزار گردید.