درخشش بی نظیر دانش آموز فاطمه اسدی در مسابقات قرآن

درخشش بی نظیر دانش آموز فاطمه اسدی در مسابقات قرآن

دختر قشنگم فاطمه جان،کسب مقام اول در رشته حفظ عمومی قرآن مرحله منطقه ای را به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.