برگزاری جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

بسیار خرسندیم که  حضورپرشور و ثمر بخش شما را در کنار خود داشته و رهنمودهایتان را در تحقق آرمان ها و آموزش و پرورش فرزندانمان پذیرا باشیم . شما نیز می توانید در این تعامل و همـبستگی بین «خانه» و «مدرسه» خدمتگزاران خود را یاری رسانید تا با تلاش و برنامه ریزی مشترک بتوانیم آینده سازانی عالم و عـــامل پرورش دهیم .

 

قابل توجه اولیای ارجمند:

1- لطفا از آوردن دانش آموزان اکیداً خودداری فرمایید.

2- لطفا به ساعت شروع جلسه توجه نموده، زیرا جلسه رأس ساعت اعلان شده شروع و پایان می پذیرد.