بازارچه خیریه دست سازه های دانش آموزی

بازارچه خیریه دست سازه های دانش آموزی

          این نغمه محبت، بعد از من و تو ماند            

  تا در زمانه باقیست آواز باد و باران

 

بازارچه خیریه اقدامی است خیرخواهانه که در کنار فعالیت های فرهنگی، اجتماعی بستری را برای کسب و کار و بازاریابی ایجاد میکند تا عواید حاصل از فعالیت اقتصادی آن صرف گروه هدف شود. گروه هدف می تواند بیماران، ایتام، فقراء و نیازمندان یا معلولین باشند.امروز شاهد بارش عاطفه در مهر آیین بودیم ! باید نگریست. باید با دقت به مهربانی گلهای مهر آیین نگریست. کدام زبان می تواند این همه عاطفه را سپاس گوید؟ گل های احساس را ببین که از شرم عرق کرده اند. امروز،دانش اموزان پس از فروش دست سازه های خود مبلغی را به مرکز نگهداری ایتام (آدینا) هدیه نمودند.

همدلی آئین مهرآیین است…

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.