برگزاری جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

روز دوشنبه مورخ 1397/12/13جلسه تخصصی اولیای محترم پایه های پیش دبستان،اول،دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم با آموزگار مربوطه برگزار گردید. از حضور ارزشمند شما اولیای عزیز در جلسه ی تخصصی آموزشی دبستان بسیار سپاسگزاریم.