تلاش برای چهارشنبه آخر سال امن

تلاش برای چهارشنبه آخر سال امن

آموزش همگانی برای دانش آموزان و اولیای محترم جهت تلاش برای داشتن چهارشنبه آخر سال امن

 

 

جهت مشاهده بسته آموزشی و اطلاعاتی «چالش های چهارشنبه سوری» کلیک کنید.