تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

ما ز یاران چشم یاری داشتیم         خود «درست» بود آنچه می پنداشتیم.

حضور پرشور شما اولیای گرامی در بازارچه خیریه مهرآیین، گواه مهربانی، همدلی، روحیه‌ی نوع دوستی و حس مسئولیت پذیری فرهنگی-اجتماعی بود. خداوند بزرگ را شاکریم که مانند همیشه شاهد بودیم که اولیای مهر آیین مردمی از دیار عشق و دوستی دست در دست هم، پله پله می‌روند تا ملاقات خدا؛ برای هزارمین بار دلمان قرص شد که تا این مردم هستند، غم، مهمان خانه‌ی کوچکِ قلبِ هیچ کودکی نخواهد شد.