افتخار آفرینان مهر آیینی

افتخار آفرینان مهر آیینی

کسب مقام اول  طراحی مداد توسط دانش آموز روژینا کیاء و همچنین کسب مقام دوم مداد رنگی توسط دانش آموز بهار کیانی رادر سی و هفتمین جشنواره مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ای به شما هنرمندان کوچک،مدیریت و خانواده بزرگ مهر آیین تبریک عرض می نماییم.