کسب مقام اول در مسابقات بسکتبال قهرمانی استان

کسب مقام اول در مسابقات بسکتبال قهرمانی استان

 

 را به شما ورزشکارن عزیز آوا جانی زاده،مدیا فرهادی و عسل ترمه یوسفی و همچنین خانواده بزرگ مهر آیین تبریک عرض می نماییم.