بازارچه خیریه گل و گیاه و هفت سین

بازارچه خیریه گل و گیاه و هفت سین

برگزاری بازارچه خیریه در روزهای یکشنبه و دوشنبه در دبستان مهر آیین

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد


گل‌های سرخ و زیبا
در باغ خانه‌ی ما
چشم‌ها را باز کردند
با خنده ناز کردند

بنفشه دسته‌دسته
کنار جو نشسته
بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

 

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.