آداب و رسوم چهارشنبه سوری

آداب و رسوم چهارشنبه سوری

سرخی تو از من

زردی من از تو

گرمی تو از من

سردی من از تو

بگو تو با صد رو

بلا زتنها دور

شکرخدا چون شد

بساط شادی جور

 

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.