برگزاری مسابقات ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی

فعاليت بدني وآمادگي جسماني= تندرستي و طول عمر

 

ورزش، همانگونه کـه بر جسم آدمی تأثیر میگذارد، بر روح و روان او هم تأثیر دارد. یکی از نتایج مفید ورزش بر روی شخصیت افراد، افزایش اعتماد بـه نفس اسـت.

 

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.