افتخار آفرینی و درخشش بی نظیر دانش آموزان مهر آیینی در لیگ پایا

افتخار آفرینی و درخشش بی نظیر دانش آموزان مهر آیینی در لیگ پایا

را به شما دانشمندان کوچک و  همچنین خانواده بزرگ مهر آیین تبریک عرض می نماییم

 

این موفقیت مطمئناً یک دستاورد بزرگ برای شماست و البته نقطه شروع است؛ چالش‌ها و فرصت‌های بیشتری پیش روی شماوجود دارد، بنابراین به خودتان اعتماد داشته باشید و به جلو حرکت کنید. بهترین آرزو‌های مادر مراحل بعدی مسابقات  همراهتان خواهد بود.