حضور دکتر روهام قلیچی رئیس مرکز آموزش بازرگانی

حضور دکتر روهام قلیچی رئیس مرکز آموزش بازرگانی

امروز را به عنوان روزی زیبا وخاطره انگیز در دفتر مشق مهر آیین ثبت کردیم ما مهر آیینی ها میزبان استادی بزرگ در عرصه فن بیان و ارتباطات موثر جناب آقای دکتر روهام قلیچی بودیم تا برای آموختن درس زندگی از یکدیگر سبقت بگیریم.