اطلاعیه برگزاری آزمون بنیاد ICDl

اطلاعیه برگزاری آزمون بنیاد ICDl

 

قابل توجه اولیای محترم پایه های اول تا ششم


بدینوسیله به اطلاع آن عده از دانش آموزانی که تمایل به شرکت در آزمون بنیاد ICDL را دارند می رساند، تا روز چهارشنبه مورخ 1398/02/25 جهت ثبت نام در آزمون به واحد IT دبستان مراجعه نمایند.قابل ذکر می باشد مهلت ثبت نام با توجه به اعلام بنیاد ICDL ایران، قابل تمدید نمی باشد.

ضمناً زمان و مکان برگزاری آزمون بنیاد ICDL متعاقباً اعلام می گردد.

 با تشکر و احترام واحد IT  دبستان