خلاقیت دانش آموزان پایه دوم

خلاقیت دانش آموزان پایه دوم

امروز سه شنبه مورخ 1398/02/24دانش آموزان پایه دوم  با استفاده از کاموا ومقوا  کاردستی های بسیار زیبایی ساختند.

 


برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.